"; $headers2[] .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8'; $odp2=mail ( $_REQUEST['email'] , "Potwierdzenie wiadomości z formularza kontaktowego ORANGE HOUSE" , $message2, implode("\r\n", $headers2) ); if ($odp2==false){ $err.="Nie udałop się wysłać potwierdzenia wiadomości na wskazany adres '".$_REQUEST['email']."'"; }else { $headers = array(); $headers[] = "From: info@orangehouse.pl "; $headers[] .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8'; $odp=mail ( 'info@orangehouse.pl' , "Wiadomość z formularza kontaktowego ORANGE HOUSE" , $message, implode("\r\n", $headers) ); //'info@orangehouse.pl' if ($odp!=false){ $msg="Wiadomość wysłana"; } else { $err="Nie udało się wysłać wiadomości"; } } } // $_SESSION['timeLock']=$_REQUEST['timeLock']; } include('header.php'); ?>
?>

Wyświetl większą mapę